CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On adaptive finite element methods based on a posteriori estimates

Axel Målqvist (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - viii, 17 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: finite element method, Galerkin, duality, a posteriori error estimation, adaptivity, Poisson equation, boundary penalty method, Helmholtz equation, pollution, variational multiscale methodDenna post skapades 2009-05-25. Senast ändrad 2014-01-20.
CPL Pubid: 94363

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2004:15