CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Schatten-von Neumann properties of bilinear Hankel forms of higher weights

Marcus Sundhäll (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - 28 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Hankel forms, Schatten-von neumann classes, Bergman spaces, Besov spaces, Transvectants, unitary representations, möbius groupDenna post skapades 2009-05-25. Senast ändrad 2014-01-03.
CPL Pubid: 94362

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2004:14