CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Volume fraction of some model for non-intersecting grains, in particular dead leaves models

Marianne Månsson (Institutionen för matematik)
(2004)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-05-25.
CPL Pubid: 94360

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2004:12