CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The 3G inequality for a uniformly John domain

Hiroaki Aikawa ; Torbjörn Lundh (Institutionen för matematik)
(2004)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-05-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 94355

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2004:07