CPL - Chalmers Publication Library

The 3G inequality for a uniformly John domain

Författare och institution:
Hiroaki Aikawa (-); Torbjörn Lundh (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Serie:
Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University, ISSN 0347-2809; nr 2004:07
Publikationstyp:
Preprint
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Postens nummer:
94355
Posten skapad:
2009-05-25 15:32

Visa i Endnote-format