CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ice Loads for Wind-Power Foundations in the Gulf of Bothnia

Lennart Fransson ; Lars Bergdahl (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
Proc. 20 Interntational Conference on Port and Ocean Enginnering under Arctic Conditions Vol. June 9-12, 2009 (2009),
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-05-20. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 94298

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur