CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tropical ascent of lower stratospheric air analysed using measurements of the Odin Sub-Millimetre Radiometer

Joachim Urban (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik)
Proc. Reunion Island Int. Symp. Tropical Stratosphere - Upper Troposphere, 5-9 November 2007, St. Gilles, Reunion Island, France. Editor: H. Bencherif. Publisher: Universite de la Reunion. p. 29-34. (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-05-19. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 94287

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik (2005-2008)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur