CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synthesis and Organocatalytic Evaluation of P-Chirogenic Phosphines.

Kristian Hans Ola Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. - 46 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Organisk kemi, kiralitet, fosfiner, organokatalysDenna post skapades 2009-05-19.
CPL Pubid: 94280

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Organisk syntes

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2009-06-10
Tid: 14:00
Lokal: KB

Ingår i serie

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola 2009