CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coverage and velocity dependent sticking coefficient and particle emission in the Cl-2 + K reaction.

Lars Hellberg (Institutionen för teknisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik)
(2009)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-05-19.
CPL Pubid: 94273

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Molecular beam study of non-adiabatic electron transfer in the Cl2+Ksurf surface reaction