CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electron transfer and emission in dimer dissociation at metal surfaces: Cl-2 on K

Lars Hellberg (Institutionen för teknisk fysik) ; Johan Strömquist (Institutionen för teknisk fysik)
(2009)
[Preprint]

Nyckelord: Surface chemical reaction, dissociation dynamics,Denna post skapades 2009-05-19.
CPL Pubid: 94271

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Molecular beam study of non-adiabatic electron transfer in the Cl2+Ksurf surface reaction