CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ELECTRON-TRANSFER PATHWAYS IN DYNAMIC PROCESSES - CL-2 ON K

Lars Hellberg (Institutionen för teknisk fysik) ; Johan Strömquist (Institutionen för teknisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik) ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik)
Physical Review Letters (0031-9007). Vol. 74 (1995), 4742-4745, p. 4.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-05-19.
CPL Pubid: 94269

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Molecular beam study of non-adiabatic electron transfer in the Cl2+Ksurf surface reaction