CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The grazing encounter between IC 2163 and NGC 2207: pushing the limits of observational modelling

C. Struck ; M. Kaufman ; E. Brinks ; Magnus Thomasson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; B. Elmegreen ; D.M. Elmegreen
Mon. Not. R. Astron. Soc. Vol. 364 (2005), p. 69-90.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 9426

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur