CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Non-linearly driven second harmonics of Alfvén Cascades

Håkan Smith (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; B.N. Breizman ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
32nd EPS Conference on Plasma Phys. Tarragona, June 27- July 1 2005 ECA Vol. 29 C (2005), p. 4.121.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 9425

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (2005-2010)

Ämnesområden

Annan fysik

Chalmers infrastruktur