CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Summary of Research Activities on Multipactor phenomenon with dielectric materials within INTAS project

J. Puech ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; M. Buyanova ; I. Kossyi ; L. Lapierre ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; A. Sazantov ; V.E. Semenov ; I. Shereshevski ; J. Sombrin ; R. Udiljak ; N. Vdovicheva
Proc. 5th International Workshop on Multipactor, Corona and Passive Intermodulation, September 12 – 14, 2005, ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, In: Space RF Hardware (MULCOPIM' 2005) p. 161-167. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-03.
CPL Pubid: 9423

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (2005-2010)

Ämnesområden

Annan fysik

Chalmers infrastruktur