CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessing information quality in manufacturing planning and control processes

Mattias Gustavsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Carl Wänström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
International Journal of Quality & Reliability Management (0265-671X). Vol. 26 (2009), 4, p. 325 - 340.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Case studies, Information research, Manufacturing systems, Production planning and control, QualityDenna post skapades 2009-05-18. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 94219

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur