CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multi-Phase Regimes of Multipactor Breakdown

M. Buyanova ; V. Nechaev ; E. Rakova ; V. Semenov ; N. Zharova ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; J. Puech ; L. Lapierre
Proc. 5th International Workshop on Multipactor, Corona and Passive Intermodulation, September 12 – 14, 2005, ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, In: Space RF Hardware (MULCOPIM' 2005) p. 135-142. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-03.
CPL Pubid: 9419

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (2005-2010)

Ämnesområden

Elementarpartikelfysik

Chalmers infrastruktur