CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multipactor inside a Coaxial Line

V. Semenov ; N. Zharova ; R. Udiljak ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; J. Puech ; L. Lapierre
Proc. 5th International Workshop on Multipactor, Corona and Passive Intermodulation, September 12 – 14, 2005, ESTEC Noordwijk, The Netherlands, In: Space RF Hardware (MULCOPIM' 2005) p. 259-265. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 9418

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (2005-2010)

Ämnesområden

Elementarpartikelfysik

Chalmers infrastruktur