CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the effective diffusion length for microwave breakdown

Ulf Jordan (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; L. Lapierre ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; T. Olsson ; J. Puech ; J.E. Semenov ; J. Sombrin ; Rafal Tomala (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Proc. 5th International Workshop on Multipactor, Corona and Passive Intermodulation, September 12 – 14, 2005, ESTEC, Noordwijk, The Netherlands In: Space RF Hardware (MULCOPIM' 2005), p. 243-249. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 9404

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Elementarpartikelfysik

Chalmers infrastruktur