CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Statistical exploration of variation in quantitative two-dimensional gel electrophoresis data

John Gustafsson ; Robert Svensson ; Chris A. Glasbey ; Anders Blomberg ; Mats Rudemo (Institutionen för matematisk statistik)
(2003)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-05-13. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 94033

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2003:66