CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An additive edge correction based on the refined Campbell theorem

Sharon Kühlmann-Berenzon (Institutionen för matematisk statistik) ; Juha Heikkinen ; Aila Särkkä (Institutionen för matematisk statistik)
(2003)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-05-13. Senast ändrad 2014-11-27.
CPL Pubid: 94029

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2003:63