CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Runaway electron generation in a cooling plasma

Håkan Smith (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; P. Helander ; Tünde Fülöp (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
31st EPS Conference on Plasma Phys. London, June 28–July 2, 2004 ECA Vol. 28G (2004), p. 5.194.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 9402

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Elementarpartikelfysik

Chalmers infrastruktur