CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Convergence of a hp-streamline diffusion scheme for Vlasov-Fokker-Planck system

Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematik) ; Alexandros Sopasakis
(2003)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-05-13. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 94016

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2003:50