CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On stationary kinetic systems of Boltzmann type and their fluid limits

Leif Arkeryd (Institutionen för matematik)
(2003)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-05-13.
CPL Pubid: 94009

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2003:43