CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An extreme value perspective on the changing dynamics of financial returns

Najaat El-Bayati (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - vi, 72 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2009-05-13. Senast ändrad 2014-01-08.
CPL Pubid: 94003

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2003:37