CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multidimensional Cayley transforms and projective operators

Håkan Samuelsson (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2009-05-13. Senast ändrad 2013-12-17.
CPL Pubid: 93992

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2003:26