CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A discrete four vertex theorem

Björn E. J. Dahlberg (Institutionen för matematik)
(2003)
[Preprint]

The original publication is available at www.springerlink.comDenna post skapades 2009-05-13. Senast ändrad 2009-10-22.
CPL Pubid: 93989

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2003:23