CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On q-Narayana numbers and real-rooted polynomials in combinatorics

Petter Brändén (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - 28 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2009-05-13. Senast ändrad 2014-01-13.
CPL Pubid: 93976

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Diskret matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2003:14