CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Observed cases and hypothetical controls to study the influence of trees on understory vegetation

Sharon Kühlmann-Berenzon (Institutionen för matematisk statistik) ; Urban Hjorth (Institutionen för matematisk statistik)
(2003)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-05-13.
CPL Pubid: 93971

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2003:09