CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of the geometric and exponential random variables

Rossitza Dodunekova (Institutionen för matematisk statistik)
(2003)
[Preprint]

[Published: Communications in Statistics, Part A: Theory and methods 33, no. 8, 1755-1765, 2004]Denna post skapades 2009-05-13. Senast ändrad 2009-05-14.
CPL Pubid: 93968

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2003:07