CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A clustering algorithm using DNA marker information for sub-pedigree reconstruction

Robert G. Cowell ; Petter Mostad (Institutionen för matematisk statistik)
Journal of Forensic Sciences (0022-1198). Vol. 48 (2003), 6, p. 1239-48.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-05-13. Senast ändrad 2015-08-25.
CPL Pubid: 93965

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2003:04