CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microwave breakdown in slots

Ulf Jordan (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; M. Bäckström ; V. Kim ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; O. Lundén
IEEE Trans. Plasma Science Vol. 32 (2004), p. 2250.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 9396

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur