CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Methods for Input Data Management - Reducing the Time-Consumption in Discrete Event Simulation

Anders Skoogh (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. - 114 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Input data management, data collection, discrete event simulation, DESDenna post skapades 2009-05-13. Senast ändrad 2015-01-16.
CPL Pubid: 93959

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2009-06-04
Tid: 10:00
Lokal: Gamma & Delta, Hörsalsvägen 7
Opponent: Dr Thomas Lezama, Volvo Technology

Ingår i serie

Research series from Chalmers University of Technology, Department of Product and Production Development: report 44