CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Supply Voltage Drop Study Considering On-Chip Self Inductance of a 32-bit Processor's Power Grid

Daniel Andersson ; Björn Nilsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Johnny Pihl ; Lars Svensson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Proceedings of 13th Workshop on Signal Propagation on Interconnects (SPI) (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-05-13. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 93957

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur