CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

THz Nanoelectronics

Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Workshop on Quantum Nano-Physics and Electronics (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: HEMT, HBV, THzDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 9395