CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A permutation group determined by an ordered set

Anders Claesson (Institutionen för matematik) ; Chris D. Godsil ; David G. Wagner
(2002)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-05-13.
CPL Pubid: 93942

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Diskret matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2002:93