CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ideals of smooth functions and residue currents

Mats Andersson (Institutionen för matematik)
(2002)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-05-13. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 93941

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2002:92