CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heterostructure barrier varactors at submillimetre waves

Erik L. Kollberg (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Jan Stake (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Lars Dillner (Institutionen för mikrovågsteknik)
Phil. Trans. R. Soc. Lond. A Vol. 354 (1996), 1716, p. 2383-2398.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: HBVDenna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 9394

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur