CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimation of the diffusion coefficient in a mixture model with diffusing and fixed particles

Mats Kvarnström (Institutionen för matematisk statistik)
(2002)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-05-13.
CPL Pubid: 93933

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2002:84