CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lieb-Thirring inequality for the Aharonov-Bohm Hamiltonian and eigenvalue estimates

Michael Melgaard (Institutionen för matematik) ; E.-M. Ouhabaz ; Grigori Rozenblioum (Institutionen för matematik)
(2002)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-05-13.
CPL Pubid: 93932

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2002:83