CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A kinetic description neutrino--anti-neutrino interactions

M. Marklund ; P.K. Shukla ; L. Stenflo ; G. Betschart ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Physica Scripta Vol. T107 (2004), p. 36.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 9392

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur