CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Partially ordered generalized patterns and k-ary words

Sergey Kitaev (Institutionen för matematik) ; Toufik Mansour
(2002)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-05-13.
CPL Pubid: 93918

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Diskret matematik

Chalmers infrastruktur