CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Relation between differential formalisms describing partially incoherent wave propagation in nonlinear optical media

Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Lukasz Helczynski-Wolf (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Optics Comm. Vol. 220 (2004), p. 321.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 9391

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur