CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the worth of groundwater contaminant sampling

Lars Rosén (Institutionen för geologi) ; Tommy Norberg (Institutionen för matematisk statistik)
(2002)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-05-13. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 93902

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)
Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2002:55