CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transverse modulational instability of partially incoherent soliton stripes

Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Lukasz Helczynski-Wolf (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Phys. Review E Vol. 70 (2004), p. 026603.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-03.
CPL Pubid: 9390

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur