CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the binomial moments of linear codes and undetected error probability

Rossitza Dodunekova (Institutionen för matematisk statistik)
(2002)
[Preprint]

[Published: Problems Inform. Transmission 39, no. 3, 255-265, 2003]Denna post skapades 2009-05-13. Senast ändrad 2009-05-13.
CPL Pubid: 93896

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2002:49