CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Features of modulational instability of partially coherent light: Importance of the incoherence spectrum

Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Lukasz Helczynski-Wolf (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; V. Semenov
Phys. Review E Vol. 69 (2004), p. 025601.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 9389

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur