CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Satisfaction classes in nonstandard models of first-order arithmetic

Fredrik Engström (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: satisfaction classes, models of arithmeticDenna post skapades 2009-05-13. Senast ändrad 2014-01-13.
CPL Pubid: 93870

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk logik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2002:24