CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Non-local effects in high-energy charged particle beams

Pontus Johannisson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; R. Fedele ; A. Kim
Phys. Review E Vol. 69 (2004), p. 6650.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 9387

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur