CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of partial incoherence on modulational instability of two non-linearly interacting optical waves

Björn Hall (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; V. Semenov
Phys. Letters A Vol. 321 (2004), p. 255.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 9385

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur