CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A compartmental model for kinetics of Apolipoprotein B-100 and Triglycerides in VLDL_1 and VLDL_2 in normolipidemic subjects

Martin Adiels (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2009-05-12. Senast ändrad 2013-12-16.
CPL Pubid: 93842

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2002:11