CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

11% efficiency 100 GHz InP-based heterostructure barrier varactor quintupler

Tomas Bryllert ; Arne Øistein Olsen (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Josip Vukusic (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; T. Arezoo Emadi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Mattias Ingvarson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Didier Lippens
Electronics Letters Vol. 41 (2005), 3, p. 131-132 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A record conversion efficiency of 11.4% at 100 GHz using a heterostructure barrier varactor (HBV) quintupler is demonstrated. The quintupler is based on a microstrip circuit mounted in a full-height crossed-waveguide block. The nonlinear element consists of a planar HBV diode fabricated in InGaAs=InAlAs=AlAs epitaxial layers on an InP substrate.

Nyckelord: HBV, quintuplerDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 9384

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Modelling and design of high-power HBV multipliers